Đóng

Ký thỏa thuận tài trợ xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

Ký thỏa thuận tài trợ xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

           Ngày 20/62016, đại diện tổ chức Latter Day Saint Charities (Hội thánh hữu ngày sau) – Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố. Trong buổi làm việc 02 bên cũng đã ký hợp đồng hợp tác tài trợ, theo đó LDS Charities  tiếp tục tài trợ cho Hội 600 xe lăn, xe lắc để trao tặng cho người khuyết tật tại các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giúp người khuyết tật có được phương tiện di chuyển dễ dàng và có thể giúp ích trong việc mưu sinh hằng ngày.

IMG_2900_compressed

28/06/2016

Chương trình xe lăn Related