Đóng

Văn phòng Dại diện JTI Việt Nam tặng thẻ BHYT cho người nghèo

Văn phòng Dại diện JTI Việt Nam tặng thẻ BHYT cho người nghèo

             Được sự tài trợ của Văn phòng Đại diện JTI Việt Nam, ngày 23 & 24/01/2016 Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng đến thăm và trao tặng 1000 thẻ Bảo hiểm  y tế cho người diện cận nghèo của hai huyện Lạc Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số tiền Văn phòng Đại diện JTI Việt Nam tài trợ thẻ BHYT cho người diện cận nghèo tại các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Bình Định và Lâm Đồng là 27,000USD cho năm 2016.

IMG_6463_compressed

26/01/2016

BHYT Related